V období měsíců červenec a srpen  2021 bude knihovna otevřena jen  7. 7. 2021 a 21. 7. 2021. Od 1. září  2021 bude knihovna opět otevřena každou středu od 15.30 hod. do 17.30 hod.

Vážení čtenáři.

Od 12. dubna 2021 bude knihovna opět otevřena - půjčovní doba  každou středu 15.30 až 17.30 hod.

Je nutno dodržovat tato opatření:

- vstup pouze s respirátorem

- při vstupu použít dezinfekci

- počet osob - 1 osoba na 15m čtverečních provozní plochy

- dodržovat rozestupy 2 m

- zdržovat se  v knihovně jen na nezbytně nutnou dobu