Známe vítěze lednové soutěže knihovny

05.02.2012 20:55

Vítězové jsou tentokrát dva a to : pan Pavel Kusák a paní Zuzana Zemková

Správná odpověď zní 454 obyvatel (zdroj OÚ Rudice)

Honza Lukáš - 450 obyvatel

Liduška Kusáková- 435 obyvatel

Martin Hauerland ml. - 470 obyvatel

Dany Hauerland - 460 obyvatel

Ludmila Kavková - 450 obyvatel

Zuzka Zemková - 455 obyvatel

Hana Manová - 470 obyvatel

Karel Bažela st. - 465 obyvatel

Jaroslav Plášek - 450 obyvatel

Pavel Kusák - 455 obyvatel