Třetí otázka měsíce května

19.05.2015 17:02

Třetí otázka měsíce května se bude týkat naší spoluobčanky ze statku.

 Dobře si její foto prohlédněte. Otázka bude položena koncem týdne. 

Emotikona smile