Přispějte do "RUDICKÉHO MUZEA"

01.09.2010 20:17

ČSŽ pod záštitou obce Rudice prosí spoluobčany o zapůjčení selských a zemědělských pracovních nástrojů jako jsou např.cep,máselnice. Umístění předmětů bude v prostorách bývalé mateřské školy,kde se také tyto předměty tento týden shromažďují a to až do soboty 4.9.2010 vždy od 17 do 18 hodin. Na vyžádáání je možné zajistit odvoz z domu majitele.Při zapůjčení bude tento předmět označen vizitkou majitele a zapsán na půjčovací listinu.