Poplatky za svoz odpadu a ze psů

09.02.2010 21:56

POPLATKY

Do 10.3.2010 lze na Obecním úřadu Rudice hotově zaplatit poplatek ze psů a poplatek za odvoz odpadu.
Výše poplatků čini:
za odpad - 370,- Kč na jednoho obyvatele s trvalým pobytem
v obci
- 370,- Kč na rekreační objekt v obci

popl za psa - 50,- Kč (za každého dalšího v domácnosti 70,-Kč)