Poplatky na OU pouze do 10.3.2010

01.03.2010 13:41

POPLATKY

Do 10.3.2010 lze na Obecním úřadu Rudice hotově zaplatit poplatek ze psů a poplatek za odvoz odpadu.
Výše poplatků čini:
za odpad - 370,- Kč na jednoho obyvatele s trvalým pobytem
v obci
- 370,- Kč na rekreační objekt v obci

popl za psa - 50,- Kč (za každého dalšího v domácnosti 70,-Kč)

Poplatky můžete hradit i z Vašeho účtu na účet obce č.
10428721 kód banky 0100.
Variabilní symbol u psů 1341
Variabilní symbol u odpadu 1337
Specifický symbol u obou poplatků je číslo Vašeho domu v Rudicích (důležité pro správné zaevidování platby).