Boží Tělo

01.06.2010 11:43

Římskokatolická farnost Rudice pořádá Slavnost ke svátku Těla a Krve Páně,která se uskuteční v neděli 6. června.2010 ve 14 hodin v kostele sv.Václava v Rudicích.Po mši svaté se uskuteční slavnostní průvod s Nejsvětější svátostí.

1.oltář - u Gavlasů č.186, 2.oltář - u Janků č.3, 3.oltář - u Kavků č.26, 4.oltář u Melichárků č.55.

U každého oltáře probíhají krátké obřady k uctění Nejsvětější svátosti se zpěvy a požehnáním.